Aanleveren drukbestanden

Kwaliteit is onze prioriteit, wij besteden veel zorg aan het controleren van drukbestanden. Graag ontvangen we certified PDF-bestanden.

Standaard:  3 mm afloop, géén snijtekens en een maximale inktbezetting van 300%

Grote bestanden versturen?

Met www.wetransfer.com kan dit makkelijk tot max. 2 GB.

Fonts en kleurgebruik

Toegepaste fonts dienen in het bestand te worden ingesloten. Pas alleen Pantone- of CMYK-kleuren toe, indien RGB-kleuren moeten worden omgezet naar CMYK dan ontstaan er kleurverschillen.

Afbeeldingen

De minimale resolutie is 300 dpi (1 op 1 geplaatst), voor lijnwerk 1200 dpi. Voorkom teleurstellingen achteraf met te lage resoluties, deze geven een onscherp en blokkerig resultaat zoals met internet-afbeeldingen (72 dpi).

Transparanties

Als er transparanties zijn toegepast in de opmaak dan dienen deze te worden afgevlakt bij het aanmaken van een drukbestand. Wij adviseren daarom om altijd certified creatiesettings te gebruiken (www.printarena.nl).

Office PDF-bestanden

PDF-bestanden aangemaakt vanuit Word, Publisher of Powerpoint kunnen een onvoorspelbaar resultaat opleveren doordat er 'grafische informatie' ontbreekt met o.a. de juiste kleurinstellingen en/of afloop.

Aanleveren adressenbestanden

Wij ontvangen graag Excel-bestanden waarbij de eerste rij van de kolommen specifieke namen hebben zoals ‘Bedrijfsnaam’, ‘Contactpersoon’, ‘Adres’, ‘Postcode’, ‘Plaats’, ‘Land’, etc. De gegevens die nodig zijn voor het personaliseren bevinden zich in de volgende rijen. Bij het aanleveren van meerdere bestanden exact dezelfde kolomindeling hanteren.

>>  Stuur geen overbodige informatie mee die niet relevant is.

Om te voldoen aan ons privacybeleid moeten wij bestanden ontvangen mét versleuteld wachtwoord, deze kunnen in twee gescheiden mails verzonden worden.